Thương mại

Jardin Des Sens

251 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thông tin dự án
Phạm vi công việc:

Nội thất cho nhà hàng Jardin Des Sens

Tình trạng dự án:

Hoàn thành